Badania laboratoryjne

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi, promocyjnymi cenami badań laboratoryjnych. Na życzenie Pacjenta wysyłamy wyniki online, opatrzone podpisem elektronicznym.

Zadbajcie o swoje zdrowie już dziś i umówcie się na badania w Klinice Zdrowej Kości.

Analityka lekarska

Nazwa badaniaceny (PLN)MateriałRealizacja w dn. roboczych
Mocz- badanie ogólne + osad5Mocz1
Białko w dobowej zbiórce moczu5Mocz1
Białko w moczu5Mocz1
Glukoza w dobowej zbiórce moczu5Mocz1
Glukoza w moczu5Mocz1
Białko Bence-Jonesa50Mocz4

Hematologia

Nazwa badaniaceny (PLN)MateriałRealizacja w dn. roboczych
Morfologia z rozmazem automatycznym5Krew EDTA1
Mikroskopowa ocena rozmazu krwi5Krew EDTA1
OB Odczyn Biernackiego5Krew EDTA/ krew cytrynian1
Oznaczanie odsetka retikulocytów15Krew EDTA1
Eozynofilia18Plwocina/wymaz2

Serologia grup krwi

Nazwa badaniaceny (PLN)MateriałRealizacja w dn. roboczych
Grupa krwi, Rh27Krew EDTA1
Przeciwciała odpornościowe – test przesiewowy27Krew EDTA1
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)25Krew EDTA1
Wpis grupy do krew karty507

Koagulologia

Nazwa badaniaceny (PLN)MateriałRealizacja w dn. roboczych
APTT – Czas kaolinowo – kefalinowy5Osocze cytrynianowe1
PT – Czas protrombinowy /wskaźnik Quicka, INR/5Osocze cytrynianowe1
D-dimery24Osocze cytrynianowe1
Fibrynogen8Osocze cytrynianowe1
Białko C50Białko C12
Alfa-2-antyplazmina (aktywność)100Surowica12

Biochemia kliniczna (enzymy, substraty, witaminy, hormony)

Nazwa badaniaceny (PLN)MateriałRealizacja w dn. roboczych
5 – Nukleotydaza60Surowica13
Albumina w surowicy5Surowica2
Aldolaza25Surowica10
Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid)40Surowica1
Alfa-1-mikroglobulina w moczu60Mocz12
Alfa-2-makroglobulina w DZM100DZM12
Alfa-2-makroglobulina w surowicy60Surowica12
Aminotransferaza alaninowa (ALT)5Surowica1
Aminotransferaza asparaginianowa (AST)5Surowica1
Amylaza trzustkowa w surowicy5Surowica2
Amylaza w surowicy5Surowica1
Apolipoproteina A2 (APO A2)70Surowica12
Apolipoproteina B (APO B)45Surowica12
Arabinitol150Surowica/mocz3
Arylosulfataza A70Surowica/mocz12
ASO (test ilościowy)12Surowica1
Bar w krwi lub surowicy90Surowica/Krew EDTA12
Bar w moczu90Mocz12
Beryl90Surowica/Krew EDTA12
Beta – Cross Laps – marker resorpcji kostnej90Surowica9
Beta-2-mikroglobulina70Surowica12
Beta-2-mikroglobulina w moczu60Mocz12
Beta-karoten120Surowica12
Białko całkowite5Surowica1
Białko C-reaktywne (CRP) – ilościowe8Surowica1
Białko monoklonalne metoda immunofiksacji (IFE)250Surowica12
Białko S-100B (Test Sangtec 100)100surowica12
Białko wiążace Witaminę D w moczu (VDBP)100Mocz12
Białko wiążace Witaminę D w surowicy (VDBP)100Surowica12
Bilirubina bezpośrednia w surowicy5Surowica1
Bilirubina całkowita w surowicy5Surowica1
Bilirubina pośrednia w surowicy5Surowica2
Bizmut w moczu100Mocz12
Bizmut we krwi100KREW/EDTA12
BNP – Peptyd Natriuretyczny Typu B110Surowica3
Brom w surowicy100Surowica12
C3 składnik dopełniacza30Surowica3
C4 składnik dopełniacza35Surowica3
Ceruloplazmina25Surowica14
Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej5DZM1
Chlorki w surowicy5Surowica1
Cholesterol całkowity5Surowica1
Cholesterol HDL w surowicy5Surowica1
Cholesterol LDL – wyliczany51
Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony10Surowica2
Cholinoesteraza15Surowica12
Chromogranina A150Surowica12
Cynk w moczu35Mocz12
Cynk w nasieniu55Nasienie12
Cynk w surowicy25Surowica12
Cystatyna C55Surowica12
Cystyna70Mocz/DZM12
Cytryniany w nasieniu65Nasienie12
Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość70Surowica1
Czynnik reumatoidalny RF IgM50Surowica7
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)5Surowica2
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C14-C20250Surowica12
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26)250Surowica12
Enzym konwertujący angiotensyny (ACE)55Surowica, PMR12
Ferrytyna15Surowica2
Fluor w surowicy65Surowica12
Fosfataza alkaliczna – frakcja kostna35Surowica7
Fosfataza alkaliczna (ALP)5Surowica1
Fosfataza kwaśna całkowita (ACP)15Surowica7
Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP)15Surowica2
Fosfataza kwaśna sterczowa ((PAP)30Surowica10
Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej5DZM1
Fosfor nieorganiczny w surowicy5Surowica1
Fruktoza w osoczu55Krew EDTA12
Fruktozamina35Surowica7
Galaktoza w moczu55Mocz12
Galaktoza we krwi60Surowica12
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)5Surowica1
Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG)25Surowica12
Glukoza5Surowica1
Haptoglobina45Surowica12
Hemoglobina glikowana (HbA1c)15Krew EDTA1
Homocysteina55Krew EDTA2
Immunoglobulina Ig M w surowicy15Surowica2
Immunoglobulina IgA w surowicy15Surowica2
Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy15Surowica2
Immunoglobulina IgG w surowicy15Surowica2
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-180Surowica12
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-280Surowica12
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-380Surowica12
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-480Surowica12
Inhibina B200Surowica12
Inhibitor C1 esterazy150Surowica12
Jod w DZM200DZM12
Jod w surowicy200Surowica14
Kadm w moczu85Mocz12
Kadm w surowicy85Surowica12
Kadm we krwi85Krew EDTA12
Kamień moczowy – analiza składu35Kamień moczowy8
Karnityna w surowicy60Surowica12
Kinaza kreatynowa (CK)5Surowica1
Kobalt w moczu85Mocz12
Kobalt we krwi85Krew EDTA12
Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej65DZM5
Kreatynina w moczu5Mocz1
Klirens kreatyniny endogennej7Surowica/DZM1
Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej5DZM1
Kreatynina w surowicy5Surowica1
Kwas foliowy20Surowica2
Kwas mlekowy15Osocze FLUOREK3
Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej5DZM1
Kwas moczowy w surowicy5Surowica1
Kwasy Żółciowe25Surowica7
Lipaza15Surowica2
Lipoproteina a – Lp(a)65Surowica12
Lit15Surowica2
Łańcuchy wolne lekkie kappa w moczu220Mocz12
Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy220Surowica12
Łańcuchy wolne lekkie lambda w moczu220Mocz12
Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy220Surowica12
Magnez w moczu ze zbiórki dobowej5DZM1
Magnez w surowicy5Surowica1
Mangan w moczu85Mocz12
Mangan we krwi85Krew EDTA12
Miedź w dobowej zbiórce moczu45DZM12
Miedź w moczu45Mocz12
Miedź w surowicy25Surowica12
Mikroalbuminuria20Mocz2
Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej5DZM1
Mocznik w surowicy5Surowica1
Mukopolisacharydy w moczu150Mocz30
Neopteryna85Surowica12
Neopteryna w moczu85Mocz12
Normetanefryna w DZM100DZM12
Nortryptylina (metabolit amitryptyliny)75Surowica12
NSE (enolaza swoista dla neuronów)120Surowica12
Odczyn Waaler-Rose8Surowica2
PAPP-A75Surowica3
Porfiryny metodą ilościową350DZM12
Porfiryny w erytrocytach350Krew EDTA12
Potas w moczu ze zbiórki dobowej5DZM1
Potas w surowicy5Surowica1
Prealbumina60Surowica4
Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP)150Krew EDTA12
Profil aminokwasów120Surowica/DZM12
Profil kwasów organicznych metodą GC/MS180Mocz12
Prokolagen typu III85Surowica12
Protoporfiryna cynkowa75Krew EDTA12
Proteinogram – elektroforeza białek moczu20Mocz2
Proteinogram – elektorforeza lipoprotein20Surowica2
Proteinogram – elektroforeza surowicy20Surowica2
Próba Mayera50Mocz/surowica7
Pyrylinks – D75Mocz12
Rozpuszczalny receptor transferyny STfR85Surowica3
Selen85Surowica12
Selen w moczu85Mocz12
Sód w moczu ze zbiórki dobowej5DZM1
Sód w surowicy5Surowica1
Szczawiany50Surowica13
Szczawiany w DZM50DZM13
TNF alfa (surowica) – cytokina prozapalna100Surowica12
Transferyna20Surowica3
Triglicerydy5Surowica1
Trzustkowa elastaza 1 w kale100Kał12
Trzustkowa elastaza 1 w surowicy85Surowica12
TIBC – Całkowita zdolność wiązania żelaza10Surowica1
Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowe5DZM1
Wapń całkowity w surowicy5Surowica1
Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP)150Surowica12
Witamina 25(OH)D Total50Surowica6
Witamina A (retinol) w surowicy75Surowica12
Witamina B1 (Tiamina)150krew pełna, schłodzona 2-8 C najlepiej zamriżona. Materiał należy koniecznie chronić przed światłem, najlepiej owinąć w folię aluminiową.12
Witamina B1225Surowica2
Witamina B6120Surowica12
Witamina D3 (1,25(OH)2D3)120Surowica12
Witamina E75Surowica12
Wolne kwasy tłuszczowe85Surowica13
Złoto w surowicy85Surowica12
Żelazo w surowicy (O95)5Surowica1

Hormony/ markery nowotworowe

Nazwa badaniaceny (PLN)MateriałRealizacja w dn. roboczych
17 – hydroksysterydy w DZM120DZM22
17 – ketosterydy w DZM120DZM24
17 – OH progesteron35Surowica5
C – telopeptyd i kolagenu – ICTP120Surowica12
CA – 50100Surowica12
CA 12525Surowica2
CA 15-325Surowica2
CA 19-925Surowica2
CA 72-470Surowica12
Całkowita trójjodotyronina (T3)15Surowica2
Całkowita tyroksyna (T4)15Surowica2
CEA – Antygen karcinoembrionalny25Surowica2
Cyfra 21-160Surowica12
Dihydrotestosteron (DHT)65Surowica12
Dopamina w DZM130DZM12
Erytropoetyna65Surowica12
Estradiol (E2)15Surowica2
Estriol wolny45Surowica14
Estron (E1)60Surowica12
Folikulotropina (FSH)15Surowica2
Gastryna85Surowica12
Glukagon85Surowica12
“Hormon antydiuretyczny (ADH,wazopresyna)”120Surowica12
Hormon wzrostu (hGH)40Surowica3
Insulina25Surowica2
Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF (Somatomedyna C)85Surowica12
Kalcytonina60Surowica12
Kortyzol25Surowica2
Kortyzol w moczu25Mocz3
Kortyzol w moczu ze zbiórki dobowej25DZM3
Kortyzol wolny w moczu55Mocz12
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM55DZM12
Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w DZM120DZM12
Kwas homowanilinowy w DZM120DZM12
Kwas hydroksymasłowy50Surowica3
Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM75DZM12
Leptyna220Surowica12
Luteotropina (LH)15Surowica1
Metanefryna w DZM120DZM12
Metanefryna w osoczu65Krew EDTA12
Metoksykatecholaminy w DZM150DZM13
Osteokalcyna85Surowica12
Parathormon PTH25Surowica/Krew EDTA2
Profil steroidowy w moczu250Mocz60
Progesteron15Surowica1
Proinsulina160Surowica12
Prolaktyna (PRL)15Surowica1
PSA całkowity15Surowica1
PSA wolny25Surowica2
Renina w osoczu90Krew EDTA12
Serotonina w DZM110DZM12
Serotonina w Osoczu110Krew EDTA12
Serotonina w surowicy110Surowica12
Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S)25Surowica5
Testosteron20Surowica1
Testosteron wolny55Surowica12
TPA – tkankowy antygen polipeptydowy110Surowica12
TPS – tkankowy swoisty antygen polipeptydowy85Surowica12
Tyreoglobulina45Surowica6
Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji15Surowica1
Wolna trijodotyronina (FT3)15Surowica1
Wolna tyroksyna (FT4)15Surowica1

Przeciwciała i autoprzeciwciała

Nazwa badaniaceny (PLN)MateriałRealizacja w dn. roboczych
P/c antyfosfolipidowe klasy IgM i IgG120Surowica10
P/c antyhistonowe (AHA)60Surowica12
P/c antykardiolipinowe klasy IgA45Surowica14
P/c antykardiolipinowe klasy IgG45Surowica4
P/c antykardiolipinowe klasy IgM45Surowica4
P/c antyrybosomalne60Surowica12
P/c antytyreoglobulinowe (ATG)25Surowica2
P/c CANCA ( PR-3)40Surowica4
P/c PANCA (MPO)40Surowica4
P/c przeciw Scl – 7060Surowica12
P/c przeciw aktynie60Surowica12
P/c przeciw alfa-glukozydazie220Surowica14
P/c przeciw amfifizynie120Surowica12
P/c przeciw anty SRP170Surowica12
P/c przeciw antygenom łożyska140Surowica24
P/c przeciw błonie kom. hepatocytów (LMA)60Surowica12
P/c przeciw błonie podst. kłębków nerkowych (anty-GBM)85Surowica12
P/c przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych60Surowica12
P/c przeciw błonie podstawnej nabłonka60Surowica12
P/c przeciw błonie podstawnej pęcherzyków płucnych60Surowica12
P/c przeciw centromerom90Surowica12
P/c przeciw CV2 (CRMP5)120Surowica12
P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (aCCP)65Surowica3
P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a80Surowica12
P/c przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA)35Surowica14
P/c przeciw endomysialne IgA60Surowica14
P/c przeciw endomysialne IgG60Surowica14
P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2)100Surowica12
P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig G150Surowica12
P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M100Surowica12
P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M, IgG250Surowica12
P/c przeciw GAD (p/c p. dekarbosylazie kwasu glutaminowego)130Surowica12
P/c przeciw gangliozydowe GM-1400Surowica17
P/c przeciw gliadynie deamidowanej Ig A75Surowica12
P/c przeciw gliadynie deamidowanej Ig G75Surowica12
P/c przeciw insulinowe (IAA)80Surowica12
P/c przeciw jajnikowe60Surowica12
P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Hu)90Surowica12
P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ma)90Surowica12
P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ri)90Surowica12
P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT + miano)35Surowica17
P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metodą IIFT, określenie miana oraz różnicowanie metodą Immunoblotingu)130Surowica17
P/c przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA)60Surowica12
P/c przeciw JO – 160Surowica12
P/c przeciw kanalikom dróg żółciowych60Surowica12
P/c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki60Surowica12
P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka75Surowica12
P/c przeciw komórkom Purkinjego (anty-Tr)100Surowica12
P/c przeciw komórkom ślinianek60Surowica12
P/c przeciw komórkom śródbłonka naczyń (AECA)60Surowica12
P/c przeciw korze nadnerczy (N63)60Surowica12
P/c przeciw LC-160Surowica14
P/c przeciw MAG190Surowica12
P/c przeciw MI-2190Surowica12
P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA)60Surowica14
P/c przeciw mięśniom poprzecznie prazkowanym60Surowica12
P/c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1)70Surowica14
P/c przeciw mitochondrialne (AMA)50Surowica14
P/c przeciw mitochondrialne AMA-ETI75Surowica12
P/c przeciw mitochondrialne AMA-M245Surowica17
P/c przeciw mitochondrialne podklasy M2, M4, M9100Surowica12
P/c przeciw nabłonkowi jelita grubego60Surowica12
P/c przeciw nabłonkowi kanalików żółciowych (BDA)60Surowica12
P/c przeciw naskórkowej międzykomórkowej substancji60Surowica12
P/c przeciw oskórkowym grzebieniom nerkowym60Surowica12
P/c przeciw pemphigus150Surowica12
P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO)25Surowica2
P/c przeciw plemnikowe60Surowica12
P/c przeciw płytkowe75Krew EDTA12
P/c przeciw PM-160Surowica12
P/c przeciw receptorowi acetylocholiny140Surowica12
P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb)80Surowica12
P/c przeciw retikulinie (ARA)60Surowica12
P/c przeciw rozpuszczalnemu antygen. wątroby (SLA)85Surowica12
P/c przeciw sarkolemie60Surowica12
P/c przeciw sercowe klasy IgG60Surowica12
P/c przeciw SLA/LP50Surowica14
P/c przeciw SM50Surowica12
P/c przeciw Sm/RNP (Ribosomal RNP)50Surowica18
P/c przeciw SS-A/Ro50Surowica12
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (tTG IgA)40Surowica14
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG (tTG Ig G)40Surowica14
P/c przeciw wyspom trzustkowym60Surowica12

Immunoserologia chorób zakaźnych

Nazwa badaniaceny (PLN)MateriałRealizacja w dn. roboczych
Adenowirus – p/c przeciw adenowirusom w surowicy50Surowica12
Ameba – p/c met. odczynu hemaglutynacji pośredniej50Surowica12
Bąblowica – p/c EM2350Surowica13
Bąblowica – p/c IgG met. Western-Blot200Surowica10
Bąblowica – p/c met. ELISA130Surowica13
Błonnica – p/c IgG150Surowica14
Borelioza – p/c IgG met. immunoenzymatyczną40Surowica10
Borelioza – p/c IgG met. Western-Blot120Surowica10
Borelioza – p/c IgM met. immunoenzymatyczną40Surowica10
Borelioza – p/c IgM met. Western-Blot120Surowica10
Brucelloza – odczyn aglutynacyjny Wrighta60Surowica20
Brucelloza – odczyn wiązania dopełniacza (OWD)75Surowica20
Campylobacter – p/c IgA85Surowica12
Campylobacter – p/c IgG85Surowica12
Chlamydia trachomatis – p/c IgA50Surowica14
Chlamydia trachomatis – p/c IgG50Surowica14
Chlamydia trachomatis – p/c IgM50Surowica14
Chlamydiophila pneumoniae – p/c IgA50Surowica14
Chlamydiophila pneumoniae – p/c IgG50Surowica14
Chlamydiophila pneumoniae – p/c IgM50Surowica14
CMV – wirus cytomegalii awidność p/c IgG50Surowica2
CMV – wirus cytomegalii p/c IgG35Surowica2
CMV – wirus cytomegalii p/c IgM35Surowica2
Coxackie – p/c przeciw wirusom Coxackie120Surowica20
EBV – wirus Epsteina Barr profil p/c met. IIF75Surowica10
EBV – wirus Epsteina Barr test lateksowy (mononukleoza)15Surowica2
EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM (mononukleoza)55Surowica8
Enterowirus – p/c IgG75Surowica12
Enterowirus – p/c IgM75Surowica12
Grypa – poziom p/c w kierunku 3 szczepów wirusa grypy typu/podtypu A(H1N1), A(H3N2) i B100Surowica17
Grypa A – p/c IgG75Surowica14
Grypa A – p/c IgM75Surowica14
Grypa B – p/c IgG75Surowica14
Grypa B – p/c IgM75Surowica14
HAV – p/c przeciw HAV IgM (WZW typu A)30Surowica10
HAV – p/c przeciw HAV total (WZW typu A)55Surowica12
HBc – p/c przeciw HBc IgM (WZW typu B)25Surowica5
HBc – p/c przeciw HBc total (WZW typu B)25Surowica2
HBe – antygen HBe (WZW typu B)25Surowica10
HBe – p/c przeciw HBe (WZW typu B)25Surowica10
HBs – antygen HBs (WZW typu B)15Surowica1
HBs – p/c przeciw HBs (WZW typu B)25Surowica1
HBs antygen – test potwierdzenia (WZW typu B)25Surowica4
HCV – p/c przeciw HCV (WZW typu C)30Surowica2
HCV – p/c przeciw HCV test potwierdzenia met. Recom-Blot – Il (WZW typu C)200Surowica13
HDV – p/c przeciw HDV (WZW typu D)75Surowica12
Helicobacter pylori – p/c IgG25Surowica2
HIV – wirus HIV test potwierdzenia met. Western Blott300Surowica17
HIV – wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24)25Surowica2
HSV – wirus opryszczki p/c IgM met. EIA75Surowica12
HSV – wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgG met. EIA75Surowica12
Jad kiełbasiany230Surowica15
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych – p/c IgG130Surowica/PMR13
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych – p/c IgM130Surowica13
Koci pazur – p/c IgG550Surowica13
Koci pazur – p/c IgM550Surowica13
Krztusiec – p/c IgA (Bordetella pertussis)40Surowica12
Krztusiec – p/c IgG (Bordetella pertussis)40Surowica12
Krztusiec – p/c IgM (Bordetella pertussis)40Surowica12
Legionella – antygen w moczu met. ELISA85Mocz4
Legionella – p/c IgA200Surowica14
Legionella – p/c IgG200Surowica14
Legionella – p/c IgM200Surowica14
Leptospiroza – p/c IgG85Surowica12
Leptospiroza – p/c IgM120Surowica12
Malaria – p/c przeciw malarii45Surowica14
Mycoplazma pneumoniae – p/c IgG55Surowica12
Mycoplazma pneumoniae – p/c IgM55Surowica12
Paragrypa – p/c IgG120Surowica14
Paragrypa – p/c IgM120Surowica14
Paragrypa – p/c IgM i IgG120Surowica10
Parwowirus B19 – p/c IgM i IgG met. ELISA150Surowica12
Pneumocystis jiroveci (carinii) – p/c IgG met. IFA120Surowica15
Pneumocystis jiroveci (carinii) – p/c IgM met. IFA150Surowica15
Pneumocystis jiroveci (carinii) – p/c IgM, IgG met. IIF150Surowica13
POLIO – typowanie wirusa400Surowica13
RSV – p/c IgG120Surowica13
RSV – p/c IgM150Surowica13
Rubella (różyczka ) – awidność p/c IgG120Surowica13
Rubella (różyczka ) – p/c IgG25Surowica2
Rubella (różyczka ) – p/c IgM25Surowica2
Świnka – p/c IgG75Surowica12
Świnka – p/c IgM65Surowica12
Test kiłowy – potwierdzenia (FTA, FTA-ABS)55Surowica11
Test kiłowy – przesiewowy (WR)10Surowica1
Toxocara canii – p/c70Surowica10
Toxoplazma gondi – awidność p/c IgG70Surowica2
Toxoplazma gondi – p/c IgA120Surowica11
Toxoplazma gondi – p/c IgG25Surowica2
Toxoplazma gondi – p/c IgM25Surowica2
Trichinella spiralis p/c IgG (włośnica)150Surowica18
Varicella Zoster – p/c IgG w surowicy (ospa i półpasiec)60Surowica12
Varicella Zoster – p/c IgM w surowicy (ospa i półpasiec)60Surowica12
Wągrzyca – p/c met. ELISA220Surowica/PMR14
Wągrzyca – test potwierdzania met. Western-Blot350Surowica18
Yersinia – p/c IgA55Surowica12
Yersinia – p/c IgG55Surowica12
Yersinia – p/c IgM55Surowica12

Toksykologia/leki

Nazwa badaniaceny (PLN)MateriałRealizacja w dn. roboczych
Alkohol etylowy25Surowica2
Amiodaron100Surowica12
Baklofen120Mocz5
Barbiturany w moczu30Mocz7
Barbiturany w surowicy30Surowica7
Benzodiazepiny w surowicy30Surowica2
Chrom w moczu80Mocz12
Chrom we krwi80Krew EDTA12
Cyklosporyna120Krew EDTA6
Digoksyna30Surowica2
Fenobarbital75Surowica2
Fenol w moczu (metabolity benzenu)60Mocz12
Fenotiazyna55Mocz14
Fluor w moczu70Mocz12
Glin70Surowica12
Glin w moczu70Mocz12
Hemoglobina tlenkowęglowa – HbCO45KREW RKZ1
Karbamazepina35Surowica2
Kwas trójchlorooctowy w moczu150Mocz12
Kwas walproinowy30Surowica3
Lamitrin85Osocze cytrynianowe12
Methadon50Surowica5
Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP)50Mocz1
Nikiel w moczu85Mocz12
Nikiel we krwi85Krew EDTA12
Ołów we krwi55Krew EDTA12
Rapamycyna130Krew EDTA7
Rtęć w moczu85Mocz12
Rtęć we krwi85Krew EDTA12
Salicylany w moczu35Mocz7
Salicylany w surowicy35Surowica7
Teofilina65Surowica12
Topiramat (Topamax220Surowica12