Start / Laboratorium

Laboratorium

Laboratorium czynne jest w poniedziałki i czwartki w godzinach 08.00-16.00 oraz we wtorki i piątki w godzinach 11.00-16.00

Analityka lekarska

Nazwa badania ceny (PLN) Materiał Realizacja w dn. roboczych
Mocz- badanie ogólne + osad 5 Mocz 1
Białko w dobowej zbiórce moczu 5 Mocz 1
Białko w moczu 5 Mocz 1
Glukoza w dobowej zbiórce moczu 5 Mocz 1
Glukoza w moczu 5 Mocz 1
Białko Bence-Jonesa 50 Mocz 4

Hematologia

Nazwa badania ceny (PLN) Materiał Realizacja w dn. roboczych
Morfologia z rozmazem automatycznym 5 Krew EDTA 1
Mikroskopowa ocena rozmazu krwi 5 Krew EDTA 1
OB Odczyn Biernackiego 5 Krew EDTA/ krew cytrynian 1
Oznaczanie odsetka retikulocytów 15 Krew EDTA 1
Eozynofilia 18 Plwocina/wymaz 2

Serologia grup krwi

Nazwa badania ceny (PLN) Materiał Realizacja w dn. roboczych
Grupa krwi, Rh 27 Krew EDTA 1
Przeciwciała odpornościowe – test przesiewowy 27 Krew EDTA 1
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) 25 Krew EDTA 1
Wpis grupy do krew karty 50 7

Koagulologia

Nazwa badania ceny (PLN) Materiał Realizacja w dn. roboczych
APTT – Czas kaolinowo – kefalinowy 5 Osocze cytrynianowe 1
PT – Czas protrombinowy /wskaźnik Quicka, INR/ 5 Osocze cytrynianowe 1
D-dimery 24 Osocze cytrynianowe 1
Fibrynogen 8 Osocze cytrynianowe 1
Osocze cytrynianowe 50 Osocze cytrynianowe 12
Alfa-2-antyplazmina (aktywność) 100 Surowica 12

Biochemia kliniczna (enzymy, substraty, witaminy, hormony)

Nazwa badania ceny (PLN) Materiał Realizacja w dn. roboczych
5 – Nukleotydaza 60 Surowica 13
Albumina w surowicy 5 Surowica 2
Aldolaza 25 Surowica 10
Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid) 40 Surowica 1
Alfa-1-mikroglobulina w moczu 60 Mocz 12
Alfa-2-makroglobulina w DZM 100 DZM 12
Alfa-2-makroglobulina w surowicy 60 Surowica 12
Aminotransferaza alaninowa (ALT) 5 Surowica 1
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 5 Surowica 1
Amylaza trzustkowa w surowicy 5 Surowica 2
Amylaza w surowicy 5 Surowica 1
Apolipoproteina A2 (APO A2) 70 Surowica 12
Apolipoproteina B (APO B) 45 Surowica 12
Arabinitol 150 Surowica/mocz 3
Arylosulfataza A 70 Surowica/mocz 12
ASO (test ilościowy) 12 Surowica 1
Bar w krwi lub surowicy 90 Surowica/Krew EDTA 12
Bar w moczu 90 Mocz 12
Beryl 90 Surowica/Krew EDTA 12
Beta – Cross Laps – marker resorpcji kostnej 90 Surowica 9
Beta-2-mikroglobulina 70 Surowica 12
Beta-2-mikroglobulina w moczu 60 Mocz 12
Beta-karoten 120 Surowica 12
Białko całkowite 5 Surowica 1
Białko C-reaktywne (CRP) – ilościowe 8 Surowica 1
Białko monoklonalne metoda immunofiksacji (IFE) 250 Surowica 12
Białko S-100B (Test Sangtec 100) 100 Surowica 12
Białko wiążace Witaminę D w moczu (VDBP) 100 Mocz 12
Białko wiążace Witaminę D w surowicy (VDBP) 100 Surowica 12
Bilirubina bezpośrednia w surowicy 5 Surowica 1
Bilirubina całkowita w surowicy 5 Surowica 1
Bilirubina pośrednia w surowicy 5 Surowica 2
Bizmut w moczu 100 Mocz 12
Bizmut we krwi 100 KREW/EDTA 12
BNP – Peptyd Natriuretyczny Typu B 110 Surowica 3
Brom w surowicy 100 Surowica 12
C3 składnik dopełniacza 30 Surowica 3
C4 składnik dopełniacza 35 Surowica 3
Ceruloplazmina 25 Surowica 14
Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej 5 DZM 1
Chlorki w surowicy 5 Surowica 1
Cholesterol całkowity 5 Surowica 1
Cholesterol HDL w surowicy 5 Surowica 1
Cholesterol LDL – wyliczany 5 Surowica 1
Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony 10 Surowica 2
Cholinoesteraza 15 Surowica 12
Chromogranina A 150 Surowica 12
Cynk w moczu 35 Mocz 12
Cynk w nasieniu 55 Nasienie 12
Cynk w surowicy 25 Surowica 12
Cystatyna C 55 Surowica 12
Cystyna 70 Mocz/DZM 12
Cytryniany w nasieniu 65 Nasienie 12
Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość 70 Surowica 1
Czynnik reumatoidalny RF IgM 50 Surowica 7
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 5 Surowica 2
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C14-C20 250 Surowica 12
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26) 250 Surowica 12
Enzym konwertujący angiotensyny (ACE) 55 Surowica 12
Ferrytyna 15 Surowica 2
Fluor w surowicy 65 Surowica 12
Fosfataza alkaliczna – frakcja kostna 35 Surowica 7
Fosfataza alkaliczna (ALP) 5 Surowica 1
Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) 15 Surowica 7
Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP) 15 Surowica 2
Fosfataza kwaśna sterczowa ((PAP) 30 Surowica 10
Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej 5 DZM 1
Fosfor nieorganiczny w surowicy 5 Surowica 1
Fruktoza w osoczu 55 Krew EDTA 12
Fruktozamina 35 Surowica 7
Galaktoza w moczu 55 Mocz 12
Galaktoza we krwi 60 Surowica 12
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) 5 Surowica 1
Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) 25 Surowica 12
Glukoza 5 Surowica 1
Haptoglobina 45 Surowica 12
Hemoglobina glikowana (HbA1c) 15 Krew EDTA 1
Homocysteina 55 Krew EDTA 2
Immunoglobulina Ig M w surowicy 15 Surowica 2
Immunoglobulina IgA w surowicy 15 Surowica 2
Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy 15 Surowica 2
Immunoglobulina IgG w surowicy 15 Surowica 2
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1 80 Surowica 12
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2 80 Surowica 12
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3 80 Surowica 12
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4 80 Surowica 12
Inhibina B 200 Surowica 12
Inhibitor C1 esterazy 150 Surowica 12
Jod w DZM 200 DZM 12
Jod w surowicy 200 Surowica 14
Kadm w moczu 85 Mocz 12
Kadm w surowicy 85 Surowica 12
Kadm we krwi 85 Krew EDTA 12
Kamień moczowy – analiza składu 35 Kamień moczowy 8
Karnityna w surowicy 60 Surowica 12
Kinaza kreatynowa (CK) 5 Surowica 1
Kobalt w moczu 85 Mocz 12
Kobalt we krwi 85 Krew EDTA 12
Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej 65 DZM 5
Kreatynina w moczu 5 Mocz 1
Klirens kreatyniny endogennej 7 Surowica/DZM 1
Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej 5 DZM 1
Kreatynina w surowicy 5 Surowica 1
Kwas foliowy 20 Surowica 2
Kwas mlekowy 15 Osocze FLUOREK 3
Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej 5 DZM 1
Kwas moczowy w surowicy 5 Surowica 1
Kwasy Żółciowe 25 Surowica 7
Lipaza 15 Surowica 2
Lipoproteina a – Lp(a) 65 Surowica 12
Lit 15 Surowica 2
Łańcuchy wolne lekkie kappa w moczu 220 Mocz 12
Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy 220 Surowica 12
Łańcuchy wolne lekkie lambda w moczu 220 Mocz 12
Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy 220 Surowica 12
Magnez w moczu ze zbiórki dobowej 5 DZM 1
Magnez w surowicy 5 Surowica 1
Mangan w moczu 85 Mocz 12
Mangan we krwi 85 Krew EDTA 12
Miedź w dobowej zbiórce moczu 45 DZM 12
Miedź w moczu 45 Mocz 12
Miedź w surowicy 25 Surowica 12
Mikroalbuminuria 20 Mocz 2
Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej 5 DZM 1
Mocznik w surowicy 5 Surowica 1
Mukopolisacharydy w moczu 150 Mocz 30
Neopteryna 85 Surowica 12
Neopteryna w moczu 85 Mocz 12
Normetanefryna w DZM 100 DZM 12
Nortryptylina (metabolit amitryptyliny) 75 Surowica 12
NSE (enolaza swoista dla neuronów) 120 Surowica 12
Odczyn Waaler-Rose 8 Surowica 2
PAPP-A 75 Surowica 3
Porfiryny metodą ilościową 350 DZM 12
Porfiryny w erytrocytach 350 Krew EDTA 12
Potas w moczu ze zbiórki dobowej 5 DZM 1
Potas w surowicy 5 Surowica 1
Prealbumina 60 Surowica 4
Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP) 150 Krew EDTA 12
Profil aminokwasów 120 Surowica/DZM 12
Profil kwasów organicznych metodą GC/MS 180 Mocz 12
Prokolagen typu III 85 Surowica 12
Protoporfiryna cynkowa 75 Krew EDTA 12
Proteinogram – elektroforeza białek moczu 20 Mocz 2
Proteinogram – elektorforeza lipoprotein 20 Surowica 2
Proteinogram – elektroforeza surowicy 20 Surowica 2
Próba Mayera 50 Mocz/surowica 7
Pyrylinks – D 75 Mocz 12
Rozpuszczalny receptor transferyny STfR 85 Surowica 3
Selen 85 Surowica 12
Selen w moczu 85 Mocz 12
Sód w moczu ze zbiórki dobowej 5 DZM 1
Sód w surowicy 5 Surowica 1
Szczawiany 50 Surowica 13
Szczawiany w DZM 50 DZM 13
TNF alfa (surowica) – cytokina prozapalna 100 Surowica 12
Transferyna 20 Surowica 3
Triglicerydy 5 Surowica 1
Trzustkowa elastaza 1 w kale 100 Kał 12
Trzustkowa elastaza 1 w surowicy 85 Surowica 12
TIBC – Całkowita zdolność wiązania żelaza 10 Surowica 1
Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowe 5 DZM 1
Wapń całkowity w surowicy 5 Surowica 1
Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP) 150 Surowica 12
Witamina 25(OH)D Total 50 Surowica 6
Witamina A (retinol) w surowicy 75 Surowica 12
Witamina B1 (Tiamina) 150 Krew pełna 12
Witamina B12 25 Surowica 2
Witamina B6 120 Surowica 12
Witamina D3 (1,25(OH)2D3) 120 Surowica 12
Witamina E 75 Surowica 12
Wolne kwasy tłuszczowe 85 Surowica 13
Złoto w surowicy 85 Surowica 12
Żelazo w surowicy (O95) 5 Surowica 1

Hormony/ markery nowotworowe

Nazwa badania ceny (PLN) Materiał Realizacja w dn. roboczych
17 – hydroksysterydy w DZM 120 DZM 22
17 – ketosterydy w DZM 120 DZM 24
17 – OH progesteron 35 Surowica 5
C – telopeptyd i kolagenu – ICTP 120 Surowica 12
CA – 50 100 Surowica 12
CA 125 25 Surowica 2
CA 15-3 25 Surowica 2
CA 19-9 25 Surowica 2
CA 72-4 70 Surowica 12
Całkowita trójjodotyronina (T3) 15 Surowica 2
Całkowita tyroksyna (T4) 15 Surowica 2
CEA – Antygen karcinoembrionalny 25 Surowica 2
Cyfra 21-1 60 Surowica 12
Dihydrotestosteron (DHT) 65 Surowica 12
Dopamina w DZM 130 DZM 12
Erytropoetyna 65 Surowica 12
Estradiol (E2) 15 Surowica 2
Estriol wolny 45 Surowica 14
Estron (E1) 60 Surowica 12
Folikulotropina (FSH) 15 Surowica 2
Gastryna 85 Surowica 12
Glukagon 85 Surowica 12
Hormon antydiuretyczny (ADH,wazopresyna) 120 Surowica 12
Hormon wzrostu (hGH) 40 Surowica 3
Insulina 25 Surowica 2
Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF (Somatomedyna C) 85 Surowica 12
Kalcytonina 60 Surowica 12
Kortyzol 25 Surowica 2
Kortyzol w moczu 25 Mocz 3
Kortyzol w moczu ze zbiórki dobowej 25 DZM 3
Kortyzol wolny w moczu 55 Mocz 12
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM 55 DZM 12
Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w DZM 120 DZM 12
Kwas homowanilinowy w DZM 120 DZM 12
Kwas hydroksymasłowy 50 Surowica 3
Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM 75 DZM 12
Leptyna 220 Surowica 12
Luteotropina (LH) 15 Surowica 1
Metanefryna w DZM 120 DZM 12
Metanefryna w osoczu 65 Krew EDTA 12
Metoksykatecholaminy w DZM 150 DZM 13
Osteokalcyna 85 Surowica 12
Parathormon PTH 25 Surowica/Krew EDTA 2
Profil steroidowy w moczu 250 Mocz 60
Progesteron 15 Surowica 1
Proinsulina 160 Surowica 12
Prolaktyna (PRL) 15 Surowica 1
PSA całkowity 15 Surowica 1
PSA wolny 25 Surowica 2
Renina w osoczu 90 Krew EDTA 12
Serotonina w DZM 110 DZM 12
Serotonina w Osoczu 110 Krew EDTA 12
Serotonina w surowicy 110 Surowica 12
Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) 25 Surowica 5
Testosteron 20 Surowica 1
Testosteron wolny 55 Surowica 12
TPA – tkankowy antygen polipeptydowy 110 Surowica 12
TPS – tkankowy swoisty antygen polipeptydowy 85 Surowica 12
Tyreoglobulina 45 Surowica 6
Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji 15 Surowica 1
Wolna trijodotyronina (FT3) 15 Surowica 1
Wolna tyroksyna (FT4) 15 Surowica 1

Przeciwciała i autoprzeciwciała

Nazwa badania ceny (PLN) Materiał Realizacja w dn. roboczych
P/c antyfosfolipidowe klasy IgM i IgG 120 Surowica 10
P/c antyhistonowe (AHA) 60 Surowica 12
P/c antykardiolipinowe klasy IgA 45 Surowica 14
P/c antykardiolipinowe klasy IgG 45 Surowica 4
P/c antykardiolipinowe klasy IgM 45 Surowica 4
P/c antyrybosomalne 60 Surowica 12
P/c antytyreoglobulinowe (ATG) 25 Surowica 2
P/c CANCA ( PR-3) 40 Surowica 4
P/c PANCA (MPO) 40 Surowica 4
P/c przeciw Scl – 70 60 Surowica 12
P/c przeciw aktynie 60 Surowica 12
P/c przeciw alfa-glukozydazie 220 Surowica 14
P/c przeciw amfifizynie 120 Surowica 12
P/c przeciw anty SRP 170 Surowica 12
P/c przeciw antygenom łożyska 140 Surowica 24
P/c przeciw błonie kom. hepatocytów (LMA) 60 Surowica 12
P/c przeciw błonie podst. kłębków nerkowych (anty-GBM) 85 Surowica 12
P/c przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych 60 Surowica 12
P/c przeciw błonie podstawnej nabłonka 60 Surowica 12
P/c przeciw błonie podstawnej pęcherzyków płucnych 60 Surowica 12
P/c przeciw centromerom 90 Surowica 12
P/c przeciw CV2 (CRMP5) 120 Surowica 12
P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (aCCP) 65 Surowica 3
P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a 80 Surowica 12
P/c przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA) 35 Surowica 14
P/c przeciw endomysialne IgA 60 Surowica 14
P/c przeciw endomysialne IgG 60 Surowica 14
P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2) 100 Surowica 12
P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig G 150 Surowica 12
P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M 100 Surowica 12
P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M, IgG 250 Surowica 12
P/c przeciw GAD (p/c p. dekarbosylazie kwasu glutaminowego) 130 Surowica 12
P/c przeciw gangliozydowe GM-1 400 Surowica 17
P/c przeciw gliadynie deamidowanej Ig A 75 Surowica 12
P/c przeciw gliadynie deamidowanej Ig G 75 Surowica 12
P/c przeciw insulinowe (IAA) 80 Surowica 12
P/c przeciw jajnikowe 60 Surowica 12
P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Hu) 90 Surowica 12
P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ma) 90 Surowica 12
P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ri) 90 Surowica 12
P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT + miano) 35 Surowica 17
P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metodą IIFT, określenie miana oraz różnicowanie metodą Immunoblotingu) 130 Surowica 17
P/c przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA) 60 Surowica 12
P/c przeciw JO – 1 60 Surowica 12
P/c przeciw kanalikom dróg żółciowych 60 Surowica 12
P/c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki 60 Surowica 12
P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka 75 Surowica 12
P/c przeciw komórkom Purkinjego (anty-Tr) 100 Surowica 12
P/c przeciw komórkom ślinianek 60 Surowica 12
P/c przeciw komórkom śródbłonka naczyń (AECA) 60 Surowica 12
P/c przeciw korze nadnerczy (N63) 60 Surowica 12
P/c przeciw LC-1 60 Surowica 14
P/c przeciw MAG 190 Surowica 12
P/c przeciw MI-2 190 Surowica 12
P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA) 60 Surowica 14
P/c przeciw mięśniom poprzecznie prazkowanym 60 Surowica 12
P/c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1) 70 Surowica 14
P/c przeciw mitochondrialne (AMA) 50 Surowica 14
P/c przeciw mitochondrialne AMA-ETI 75 Surowica 12
P/c przeciw mitochondrialne AMA-M2 45 Surowica 17
P/c przeciw mitochondrialne podklasy M2, M4, M9 100 Surowica 12
P/c przeciw nabłonkowi jelita grubego 60 Surowica 12
P/c przeciw nabłonkowi kanalików żółciowych (BDA) 60 Surowica 12
P/c przeciw naskórkowej międzykomórkowej substancji 60 Surowica 12
P/c przeciw oskórkowym grzebieniom nerkowym 60 Surowica 12
P/c przeciw pemphigus 150 Surowica 12
P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) 25 Surowica 2
P/c przeciw plemnikowe 60 Surowica 12
P/c przeciw płytkowe 75 Krew EDTA 12
P/c przeciw PM-1 60 Surowica 12
P/c przeciw receptorowi acetylocholiny 140 Surowica 12
P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb) 80 Surowica 12
P/c przeciw retikulinie (ARA) 60 Surowica 12
P/c przeciw rozpuszczalnemu antygen. wątroby (SLA) 85 Surowica 12
P/c przeciw sarkolemie 60 Surowica 12
P/c przeciw sercowe klasy IgG 60 Surowica 12
P/c przeciw SLA/LP 50 Surowica 14
P/c przeciw SM 50 Surowica 12
P/c przeciw Sm/RNP (Ribosomal RNP) 50 Surowica 18
P/c przeciw SS-A/Ro 50 Surowica 12
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (tTG IgA) 40 Surowica 14
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG (tTG Ig G) 40 Surowica 14
P/c przeciw wyspom trzustkowym 60 Surowica 12

Immunoserologia chorób zakaźnych

Nazwa badania ceny (PLN) Materiał Realizacja w dn. roboczych
Adenowirus – p/c przeciw adenowirusom w surowicy 50 Surowica 12
Ameba – p/c met. odczynu hemaglutynacji pośredniej 50 Surowica 12
Bąblowica – p/c EM2 350 Surowica 13
Bąblowica – p/c IgG met. Western-Blot 200 Surowica 10
Bąblowica – p/c met. ELISA 130 Surowica 13
Błonnica – p/c IgG 150 Surowica 14
Borelioza – p/c IgG met. immunoenzymatyczną 40 Surowica 10
Borelioza – p/c IgG met. Western-Blot 120 Surowica 10
Borelioza – p/c IgM met. immunoenzymatyczną 40 Surowica 10
Borelioza – p/c IgM met. Western-Blot 120 Surowica 10
Brucelloza – odczyn aglutynacyjny Wrighta 60 Surowica 20
Brucelloza – odczyn wiązania dopełniacza (OWD) 75 Surowica 20
Campylobacter – p/c IgA 85 Surowica 12
Campylobacter – p/c IgG 85 Surowica 12
Chlamydia trachomatis – p/c IgA 50 Surowica 14
Chlamydia trachomatis – p/c IgG 50 Surowica 14
Chlamydia trachomatis – p/c IgM 50 Surowica 14
Chlamydiophila pneumoniae – p/c IgA 50 Surowica 14
Chlamydiophila pneumoniae – p/c IgG 50 Surowica 14
Chlamydiophila pneumoniae – p/c IgM 50 Surowica 14
CMV – wirus cytomegalii awidność p/c IgG 50 Surowica 2
CMV – wirus cytomegalii p/c IgG 35 Surowica 2
CMV – wirus cytomegalii p/c IgM 35 Surowica 2
Coxackie – p/c przeciw wirusom Coxackie 120 Surowica 20
EBV – wirus Epsteina Barr profil p/c met. IIF 75 Surowica 10
EBV – wirus Epsteina Barr test lateksowy (mononukleoza) 15 Surowica 2
EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM (mononukleoza) 55 Surowica 8
Enterowirus – p/c IgG 75 Surowica 12
Enterowirus – p/c IgM 75 Surowica 12
Grypa – poziom p/c w kierunku 3 szczepów wirusa grypy typu/podtypu A(H1N1), A(H3N2) i B 100 Surowica 17
Grypa A – p/c IgG 75 Surowica 14
Grypa A – p/c IgM 75 Surowica 14
Grypa B – p/c IgG 75 Surowica 14
Grypa B – p/c IgM 75 Surowica 14
HAV – p/c przeciw HAV IgM (WZW typu A) 30 Surowica 10
HAV – p/c przeciw HAV total (WZW typu A) 55 Surowica 12
HBc – p/c przeciw HBc IgM (WZW typu B) 25 Surowica 5
HBc – p/c przeciw HBc total (WZW typu B) 25 Surowica 2
HBe – antygen HBe (WZW typu B) 25 Surowica 10
HBe – p/c przeciw HBe (WZW typu B) 25 Surowica 10
HBs – antygen HBs (WZW typu B) 15 Surowica 1
HBs – p/c przeciw HBs (WZW typu B) 25 Surowica 1
HBs antygen – test potwierdzenia (WZW typu B) 25 Surowica 4
HCV – p/c przeciw HCV (WZW typu C) 30 Surowica 2
HCV – p/c przeciw HCV test potwierdzenia met. Recom-Blot – Il (WZW typu C) 200 Surowica 13
HDV – p/c przeciw HDV (WZW typu D) 75 Surowica 12
Helicobacter pylori – p/c IgG 25 Surowica 2
HIV – wirus HIV test potwierdzenia met. Western Blott 300 Surowica 17
HIV – wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24) 25 Surowica 2
HSV – wirus opryszczki p/c IgM met. EIA 75 Surowica 12
HSV – wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgG met. EIA 75 Surowica 12
Jad kiełbasiany 230 Surowica 15
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych – p/c IgG 130 Surowica/PMR 13
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych – p/c IgM 130 Surowica 13
Koci pazur – p/c IgG 550 Surowica 13
Koci pazur – p/c IgM 550 Surowica 13
Krztusiec – p/c IgA (Bordetella pertussis) 40 Surowica 12
Krztusiec – p/c IgG (Bordetella pertussis) 40 Surowica 12
Krztusiec – p/c IgM (Bordetella pertussis) 40 Surowica 12
Legionella – antygen w moczu met. ELISA 85 Mocz 4
Legionella – p/c IgA 200 Surowica 14
Legionella – p/c IgG 200 Surowica 14
Legionella – p/c IgM 200 Surowica 14
Leptospiroza – p/c IgG 85 Surowica 12
Leptospiroza – p/c IgM 120 Surowica 12
Malaria – p/c przeciw malarii 45 Surowica 14
Mycoplazma pneumoniae – p/c IgG 55 Surowica 12
Mycoplazma pneumoniae – p/c IgM 55 Surowica 12
Paragrypa – p/c IgG 120 Surowica 14
Paragrypa – p/c IgM 120 Surowica 14
Paragrypa – p/c IgM i IgG 120 Surowica 10
Parwowirus B19 – p/c IgM i IgG met. ELISA 150 Surowica 12
Pneumocystis jiroveci (carinii) – p/c IgG met. IFA 120 Surowica 15
Pneumocystis jiroveci (carinii) – p/c IgM met. IFA 150 Surowica 15
Pneumocystis jiroveci (carinii) – p/c IgM, IgG met. IIF 150 Surowica 13
POLIO – typowanie wirusa 400 Surowica 13
RSV – p/c IgG 120 Surowica 13
RSV – p/c IgM 150 Surowica 13
Rubella (różyczka ) – awidność p/c IgG 120 Surowica 13
Rubella (różyczka ) – p/c IgG 25 Surowica 2
Rubella (różyczka ) – p/c IgM 25 Surowica 2
Świnka – p/c IgG 75 Surowica 12
Świnka – p/c IgM 65 Surowica 12
Test kiłowy – potwierdzenia (FTA, FTA-ABS) 55 Surowica 11
Test kiłowy – przesiewowy (WR) 10 Surowica 1
Toxocara canii – p/c 70 Surowica 10
Toxoplazma gondi – awidność p/c IgG 70 Surowica 2
Toxoplazma gondi – p/c IgA 120 Surowica 11
Toxoplazma gondi – p/c IgG 25 Surowica 2
Toxoplazma gondi – p/c IgM 25 Surowica 2
Trichinella spiralis p/c IgG (włośnica) 150 Surowica 18
Varicella Zoster – p/c IgG w surowicy (ospa i półpasiec) 60 Surowica 12
Varicella Zoster – p/c IgM w surowicy (ospa i półpasiec) 60 Surowica 12
Wągrzyca – p/c met. ELISA 220 Surowica/PMR 14
Wągrzyca – test potwierdzania met. Western-Blot 350 Surowica 18
Yersinia – p/c IgA 55 Surowica 12
Yersinia – p/c IgG 55 Surowica 12
Yersinia – p/c IgM 55 Surowica 12

Toksykologia/leki

Nazwa badania ceny (PLN) Materiał Realizacja w dn. roboczych
Alkohol etylowy 25 Surowica 2
Amiodaron 100 Surowica 12
Baklofen 120 Mocz 5
Barbiturany w moczu 30 Mocz 7
Barbiturany w surowicy 30 Surowica 7
Benzodiazepiny w surowicy 30 Surowica 2
Chrom w moczu 80 Mocz 12
Chrom we krwi 80 Krew EDTA 12
Cyklosporyna 120 Krew EDTA 6
Digoksyna 30 Surowica 2
Fenobarbital 75 Surowica 2
Fenol w moczu (metabolity benzenu) 60 Mocz 12
Fenotiazyna 55 Mocz 14
Fluor w moczu 70 Mocz 12
Glin 70 Surowica 12
Glin w moczu 70 Mocz 12
Hemoglobina tlenkowęglowa – HbCO 45 KREW RKZ 1
Karbamazepina 35 Surowica 2
Kwas trójchlorooctowy w moczu 150 Mocz 12
Kwas walproinowy 30 Surowica 3
Lamitrin 85 Osocze cytrynianowe 12
Methadon 50 Surowica 5
Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP) 50 Mocz 1
Nikiel w moczu 85 Mocz 12
Nikiel we krwi 85 Krew EDTA 12
Ołów we krwi 55 Krew EDTA 12
Rapamycyna 130 Krew EDTA 7
Rtęć w moczu 85 Mocz 12
Rtęć we krwi 85 Krew EDTA 12
Salicylany w moczu 35 Mocz 7
Salicylany w surowicy 35 Surowica 7
Teofilina 65 Surowica 12
Topiramat (Topamax) 220 Surowica 12