Start / Oferta / Kardiologia

Kardiologia

Rafał Plebański – ZnanyLekarz.pl

W trosce o Twoje serce oferujemy opiekę doświadczonego kardiologa dr n.med. Andrzeja Oszczygła oraz dr n.med. Ewy Oszczygieł.

  • ocenę funkcjonowania komór, przedsionków oraz zastawek serca, ocenę przepływu krwi metodą echokardografii
  • ocenę stabilizacji rytmu komór u pacjentów z migotaniem przedsionków metodą echokardografii
  • ocenę zaburzeń arytmicznych, zaburzeń przewodzenia oraz prawidłowości stymulacji u chorych po implantacji rozruszników, ICD, CRT za pomocą badania holterowskiego
  • kontrolę urządzeń do elektroterapii serca, optymalizację stymulacji
  • implantację i reimplantację stymulatorów, kardiowerterów
  • ocenę ryzyka nagłego zgonu pacjenta
  • optymalizację leczenia farmakologicznego