Leczenie osteoporozy

Łódzka Klinika Zdrowej Kości oferuje:

 1. Nowoczesną diagnostykę osteoporozy
 2. Plan leczenia indywidualny dla każdego pacjenta
 3. Leczenie doustne zgodne ze światowymi standardami
 4. Leczenie pozajelitowe (zastrzyki) – innowacyjnymi, nowoczesnymi lekami
 5. Systematyczną kontrolę postępów leczenia pacjenta
 6. Udział pacjenta w programach klinicznych i lekowych

UWAGA:

Pacjent zgłaszający się do Kliniki proszony jest o zabranie ze sobą całej posiadanej dokumentacji medycznej ( wyniki badań, karty pobytu w szpitalu, używane leki, zdjęcia RTG) oraz przyjmowanych aktualnie leków.

Rozpoznanie:  OSTEOPOROZA… i co dalej?

Osteoporoza jest chorobą, która zwiększa  podatność pacjenta na złamania  w wyniku zmniejszenia gęstości kości oraz zaburzenia jej budowy wewnętrznej.
Na osteoporozę chorują najczęściej kobiety po 50. roku życia oraz mężczyźni po 70. roku życia. Może ona też dotyczyć osób młodszych oraz dzieci.

Osteoporoza może być „samoistna” (pierwotna) bez uchwytnej przyczyny lub wtórna jako powikłanie innej choroby lub leków. Jeżeli matka lub ojciec przebyli złamanie osteoporotyczne (po niewielkim urazie), ryzyko, że i my będziemy chorzy, jest duże. Palenie papierosów oraz nadużywanie alkoholu również mogą wywołać osteoporozę.

Jeżeli przyjmujemy leki, tzw. sterydy z powodu m.in. reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), przewlekłych chorób płuc, chorób skóry, alergii jesteśmy narażeni na rozwój osteoporozy wtórnej.

Od 2007 roku przy rozpoznaniu osteoporozy oceniamy tzw. 10- letnie ryzyko złamań. Dopiero na podstawie tej oceny lekarz leczący osteoporozę podejmuje decyzje lecznicze.

Badanie gęstości kości (tzw. densytometria) nie jest jednoznacznym badaniem umożliwiającym rozpoznanie osteoporozy. Badaniu podlegają takie okolice ciała, jak: kręgosłup lędźwiowy, szyjka kości udowej, kości przedramienia. Każde z tych badań niesie za sobą informacje dla lekarza leczącego.  Gęstości kości nie ocenia się w procentach! Lekarz prowadzący po analizie danych liczbowych z badania oraz informacji od pacjenta oceni 10-letnie ryzyko złamań. Tylko na tej podstawie można włączyć ewentualne leczenie.

Badania gęstości kości powinny być wykonywane z tej samej okolicy ciała (
najlepiej badanie kręgosłupa lub szyjki kości udowej) na tym samym aparacie.
Tylko takie badania można ze sobą porównać. Badanie gęstości kości jest
bezpieczne dla pacjenta, jednakże powinno być wykonywane nie częściej niż raz,
dwa razy w roku aby móc zauważyć zmiany w gęstości kości. Na podstawie
badań wykonywanych z okolicy nadgarstka nie rozpoznajemy osteoporozy.

Leczenie osteoporozy

Leczenie osteoporozy jest najczęściej wieloletnie. Ważne jest więc, aby stosowane leki były skuteczne, bezpieczne i wygodne do stosowania przez pacjenta. Osteoporozę od ok. 30 lat leczy się głównie lekami w formie tabletek. Przyjmujemy je obecnie 1 x w tygodniu lub 1 x w miesiącu. Od kilku lat na świecie oraz również w Polsce jest dostępny innowacyjny lek biologiczny. Stosuje się go tylko 2 x w roku w formie bezbolesnego zastrzyku podskórnego. Spełnia on całkowicie kryteria stawiane lekom na osteoporozę – jest skuteczny bezpieczny  oraz wygodny do stosowania (co 6 miesięcy). Od 2017 r. większość leków na osteoporozę jest bezpłatnych dla seniorów ( powyżej 75 r.ż.).

Dekalog leczenia osteoporozy

 1. Lecz się i kontroluj w specjalistycznej Poradni Leczenia Osteoporozy, a nie w przypadkowych miejscach. Wiele wykonywanych badań densytometrycznych – głównie  z okolicy nadgarstka jest przeprowadzanych nieprofesjonalnie i ma przede wszystkim cele komercyjne.
 2. Przyjmuj zalecone leczenie – pamiętaj: kości odwapniają się wiele lat więc nie oczekuj szybkiej poprawy. Leczenie osteoporozy jest przewlekłe – wieloletnie. Najważniejsza jest systematyczność. Jeżeli masz skutki uboczne po zastosowanych lekach doustnych,  niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem prowadzącym aby zastosować leki w formie zastrzyków.
 3. Chorując na osteoporozę koniecznie przyjmuj preparaty witaminy D3. Pamiętaj, że w aptekach są różne preparaty. Aby wspomagać leczenie osteoporozy, wybieraj tylko te polecane przez lekarza. Nie ulegaj reklamom!
 4. Zmielone skorupki jaj kurzych są również źródłem wapnia. Niestety mają one ograniczoną wchłanialność i mogą powodować kamienie nerkowe. Lepiej stosować sprawdzone i bezpieczne preparaty wapnia dostępne w aptece.
 5. Przebyte złamanie po niewielkim urazie (m.in. złamanie kręgów) może być oznaką osteoporozy – zgłoś się do Poradni Specjalistycznej.
 6. Nie przerywaj leczenia osteoporozy na własną rękę.
 7. Nie zmieniaj samowolnie zaleconego leku. Za leczenie odpowiada lekarz prowadzący.
 8. Kontroluj postępy leczenia osteoporozy wykonując densytometrię. Badanie powinno być wykonane nie częściej niż raz, dwa razy w roku.
 9. Rzuć palenie papierosów (jeśli palisz) – nie każdy palacz będzie miał raka płuc, ale prawie każdy osteoporozę. Nie nadużywaj picia kawy.
 10. Wykonuj codziennie ćwiczenia dostosowane do Twoich możliwości (gimnastyka, spacery, basen, itp.). Staraj się unikać upadków: noś dobrze dobrane okulary, noś wygodne obuwie, nie wychodź z domu, gdy jest ślisko, usuń z otoczenia wszelkie przeszkody, o które można się potknąć.

Profesjonalne i kompleksowe leczenie osteoporozy w Łodzi?

Zapraszamy do Kliniki Zdrowej Kości!

Tematy: Osteoporoza, leczenie osteoporozy, densytometria, życie z osteoporozą, poradnia leczenia osteoporozy