Start / Zespół / Dr n. med. Andrzej Oszczygieł

Dr n. med. Andrzej Oszczygieł

Specjalista chorób wewnętrznych. Kardiolog


Wykonuję:

  • ocenę funkcjonowania komór, przedsionków oraz zastawek serca, ocenę przepływu krwi metodą echokardografii
  • ocenę stabilizacji rytmu komór u pacjentów z migotaniem przedsionków metodą echokardografii
  • ocenę zaburzeń arytmicznych, zaburzeń przewodzenia oraz prawidłowości stymulacji u chorych po implantacji rozruszników, ICD, CRT za pomocą badania holterowskiego
  • kontrolę urządzeń do elektroterapii serca, optymalizację stymulacji
  • implantację i reimplantację stymulatorów, kardiowerterów